Veraart Metaal

Voorwaarden

Veraart Metaal is lid van de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden– en kleinbedrijf in de metaal).

 

De algemene leverings– en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie, aangeduid als de METAALUNIEVOORWAARDEN, voorheen SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001, zijn van toepassing op alle aanbiedingen die wij doen, op alle overeenkomsten die wij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

 

 

Download METAALUNIEVOORWAARDEN